• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

Καινή Διαθήκη

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ Α'
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ Β'
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Α'
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Β'
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Γ'
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
H EKKΛHΣIA IATΡEIO († Σεβ. ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτη, Μητρ. Φλωρίνης) Κυριακὴ Η΄ Λουκᾶ (Λουκ. 10,25-37)
Ὁμιλία εἰς τὴν Κυριακὴν τοῦ Ἀσώτου / Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς
«Κυριακή τῆς Απόκρεω» / π. Αλέξανδρου Σμέμαν
Κόλαση εἶναι τό μαρτύριο τοῦ νά μήν ἀγαπᾶς (Φ. Ντοστογιέφσκι, «Αδελφοί Καραμάζοφ»)
Οἰ γνωστότεροι χειρόγραφοι κώδικες τῆς Καινῆς Διαθήκης
Κυριακή του Παραλύτου - «Ίδε υγιὴς γέγονας· μηκέτι αμάρτανε»!
Βρίσκεσθε εδώ: Αγία Γραφή Καινή Διαθήκη