• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

Πολλά καί πλούσια δῶρα στό παζάρι τῆς Στέγης Γερόντων! Μέχρι τό Μ. Σάββατο τό ἀπόγευμα.

E-mail Εκτύπωση PDF

 

 

Ἐγκαινιάσθηκε σήμερα τό πρωί τό καθιερωμένο πλέον πασχαλινό παζάρι τῆς Στέγης Γερόντων  τῆς ἐνορίας Ἁγ. Παρασκευῆς μέ ἁγιασμό πού τέλεσε ὁ ὑπεύθυνος τῆς Στέγης πρωτ.  π. Κωνσταντῖνος Κουνάλης. Τό παζάρι θά λειτουργεῖ καθημερινῶς ἀπό τό πρωί μέχρι αργά τό βράδυ μέχρι καί τό Μ. Σάββατο τό ἀπόγευμα. Τά ἔσοδα ἀπό τό παζάρι ἐνισχύουν τίς ποικίλες ἀνάγκες τῆς Στέγης Γερόντων. Βρίσκει κανείς πλούσια δῶρα γιά παιδιά καί μεγάλους σέ προσιτές τιμές «κρίσεως». Ἀξίζει νά τό ἐπισκεφτοῦμε καί νά τό διαδώσουμε σέ φίλους καί γνωστούς.Τό παζάρι ἐπισκέφτηκε τό πρωί καί ὁ Δήμαρχος Ἁγ. Παρασκευῆς κ. Γιάννης Σταθόπουλος σέ μιά συμβολική κίνηση συμπαράστασης καί εὐχήθηκε στούς συνεργάτες τῆς Στέγης καλή ἐπιτυχία.

Στόν πατέρα Κωνσταντῖνο Κουνάλη καί τίς έθελόντριες τῆς Στέγης εὐχόμαστε καλή δύναμη καί καλή Ἀνάσταση.

 

 

 


Add this to your website
Βρίσκεσθε εδώ: Ιερός Ναός Πολλά καί πλούσια δῶρα στό παζάρι τῆς Στέγης Γερόντων! Μέχρι τό Μ. Σάββατο τό ἀπόγευμα.