• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

«θά βάλουμε πίσω μας» – «ἀπολύτως συγκεκριμένος» / Γεώργιος Μπαμπινιώτης ( Γλωσσικά καί ἐκπαιδευτικά )

E-mail Εκτύπωση PDF

grafomochani

     
        
 


Σ’ ένα πολύ καλογραμμένο στο περιεχόμενό του άρθρο τής εφημ. «Η Καθημερινή» (τής 1ης Σεπτεμβρίου) δύο σημεία επιτρέπουν καλόπιστο, καθαρά γλωσσικό, σχολιασμό:
α) «Μόνον έτσι θα αποκατασταθεί η δημοσιονομική πειθαρχία και θα βάλουμε πίσω μας τον εφιάλτη.»
Ο συντάκτης θέλει προφανώς να πει «θα απαλλαγούμε ή θα γλυτώσουμε από τον εφιάλτη». Το «να βάλουμε πίσω μας τον εφιάλτη», αυτός ο αγγλισμός, κάνει τον εφιάλτη ακόμη πιο οδυνηρό και επικίνδυνο... .
β) «...οφείλει να καταθέσει απολύτως συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτός ο στόχος».
Η σημασία που δηλώνει το μετοχικό επίθετο συγκεκριμένος, λογικά και γλωσσικά (για τον προσεκτικό χρήστη τής γλώσσας), δεν επιδέχεται κλιμάκωση ή διαβάθμιση. Ο συγκεκριμένος δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται λίγο ή πολύ ή απολύτως συγκεκριμένος. Η έννοια «συγκεκριμένος» δεν ποσοτικοποιείται. Ο λίγο ή ελάχιστα συγκεκριμένος (που θα δικαιολογούσε και το απολύτως συγκεκριμένος) παύει απλώς να είναι συγκεκριμένος...

Πηγή: http://www.babiniotis.gr/wmt/webpages/index.php?lid=1&pid=20&apprec=55


Add this to your website
Βρίσκεσθε εδώ: Ελληνική γλώσσα «θά βάλουμε πίσω μας» – «ἀπολύτως συγκεκριμένος» / Γεώργιος Μπαμπινιώτης ( Γλωσσικά καί ἐκπαιδευτικά )