• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

NEA ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΤΟ ΥΦΑΣΜΑ ΤΗΣ ΣΙΝΔΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΟΡΙΝΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ!

E-mail Εκτύπωση PDF

 

Νέα στοιχεῖα γιὰ τὴν Ἱερὰ Σινδόνη
Συμπίπτει μὲ τὴν ἐποχὴ τοῦ Χριστοῦ!

 

 

         Ἡ Σινδόνη τοῦ Τορίνου ἢ Ἱερὰ Σινδόνη εἶναι μία ἀπὸ τὶς πιὸ ἐμβληματικὲς εἰκόνες τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς πίστης.
.           Ὡστόσο, ἔχει ἀποτελέσει καὶ πηγὴ ἔντονης διαμάχης μεταξὺ τῆς θρησκευτικῆς καὶ τῆς ἐπιστημονικῆς κοινότητας γιὰ αἰῶνες, καθὼς οἱ πιστοὶ ὑποστηρίζουν ὅτι πρόκειται γιὰ τὸ σάβανο, μὲ τὸ ὁποῖο τυλίχθηκε τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, μετὰ τὴν ἀποκαθήλωσή του ἀπὸ τὸν Σταυρό, ἐνῶ ἀπὸ τὴν πλευρά τους οἱ ἐπιστήμονες ἰσχυρίζονται ὅτι τὸ ὕφασμα εἶναι πολὺ μεταγενέστερο καὶ κάνουν λόγο γιὰ μεσαιωνικὴ πλαστογραφία.
.           Σύμφωνα ὅμως, μὲ τὶς τελευταῖες ἐπιστημονικὲς μελέτες, τὸ ὕφασμα ποὺ ἔχει διχάσει τὴν ἐκκλησία εἶναι παρόμοιο μὲ αὐτὸ ποὺ χρησιμοποιοῦσαν οἱ πιστοὶ γιὰ νὰ θάψουν τοὺς νεκροὺς κατὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ Χριστοῦ, πρὶν ἀπὸ 2.013 χρόνια.
.           Εἰδικοὶ χρησιμοποίησαν τὶς τελευταῖες ἐξελίξεις τῆς τεχνολογίας γιὰ νὰ ἐξετάσουν ἴνες ἀπὸ τὸ σάβανο τοῦ Τορίνου καὶ νὰ τὸ συγκρίνουν μὲ δείγματα ἀπὸ ὑφάσματα ἐκείνης τῆς ἐποχῆς ἀλλὰ καὶ πολλῶν ἀκόμη περιόδων, ὥστε νὰ μποροῦν νὰ ἀποδείξουν ἐπιστημονικὰ πιὰ ἐὰν πρόκειται γιὰ ἀπάτη ἢ γιὰ τὸ πιὸ πολύτιμο κειμήλιο τοῦ Χριστιανισμοῦ.
.           Κλειδὶ τῆς ἔρευνας ἀποτέλεσαν τρεῖς νέες δοκιμὲς (δύο χημικὲς καὶ μία μηχανική). Οἱ δύο πρῶτες ἐκτελέστηκαν χρησιμοποιώντας ὑπέρυθρο φῶς, καὶ ἡ ἄλλη χρησιμοποιώντας φασματοσκοπία Raman (ποὺ χρησιμοποιεῖται συνήθως σὲ ἐγκληματολογικὰ ἐργαστήρια). Τὰ ἀποτελέσματα ἔδειξαν ὅτι οἱ ἴνες ἀπὸ τὸ ὕφασμα προέρχονται ἀπὸ μία περίοδο μεταξὺ 300 π.Χ. μέχρι 400 μ.Χ, ἡ ὁποία καλύπτει τὰ ἔτη τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ. Πρόκειται γιὰ ἐπιστημονικὴ ἔρευνα ποὺ πραγματικὰ ἀνατρέπει τὰ δεδομένα, καθὼς οἱ παλαιότερες μελέτες εἶχαν προσδιορίσει τὴν προέλευση τοῦ ὑφάσματος μεταξὺ 1260 καὶ 1390.

ΠΗΓΗ: newsbomb.gr

/ christian-vivliografia |


Add this to your website
Βρίσκεσθε εδώ: Ορθοδόξου οικοδομής NEA ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΤΟ ΥΦΑΣΜΑ ΤΗΣ ΣΙΝΔΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΟΡΙΝΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ!