• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΑΡΤΑ τοῦ ΠΟΛΙΤΟΥ»

E-mail Εκτύπωση PDF

 

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΑΡΤΑ τοῦ ΠΟΛΙΤΟΥ»

.             Ἐπιστολὴ διαμαρτυρίας γιὰ τὴν ἀναγγελία τῆς ἔκδοσης τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη» ἀπὸ τὴν κυβέρνηση, ἔστειλε προχθὲς Δευτέρα 16.3.15 ἡ Ἱερὰ Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους στὸν ἁρμόδιο ὑπουργὸ κ. Κατρούγκαλο.
.                 Ἡ Ἱ. Κοινότης τονίζει τὴν ἀντίθεση τῶν Ἁγιορειτῶν στὴν ΚτΠ, ἀφοῦ αὐτὴ ταυτίζει τοὺς πολίτες μὲ ἕνα ἀριθμὸ τοῦ συστήματος καὶ προσβάλλει τὴν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, καὶ καλεῖ τὴν Κυβέρνηση νὰ μὴ προχωρήσει στὴν ἔκδοσή της.
.                 Σημειώνεται ὅτι τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη ἀναρτήθηκε γιὰ διαβούλευση στὴν ἱστοσελίδα  opengov.gr/ypes/?p=2559.
ΚΑΡΤΑ - Ι. ΚΟΙΝ. Α.Ο.
 ΠΗΓΗ: «ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ»


Add this to your website
Βρίσκεσθε εδώ: Ορθοδόξου οικοδομής ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΑΡΤΑ τοῦ ΠΟΛΙΤΟΥ»