• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

"Κανείς δὲν διαμαρτύρεται. Οἱ Χριστιανοὶ ἔχουν βουλωμένο τὸ στόμα τους...!!! Τοῦ μακαριστοῦ Μητρ. Αὐγουστίνου Καντιώτη

E-mail Εκτύπωση PDF

augustinosὉ Θεὸς μᾶς ἔδωσε γλῶσσα, ἀλλὰ δὲν τὴν χρησιμοποιοῦμε ὅπως θέλει ἐκεῖνος
Ὁ Θεὸς μᾶς ἔδωσε γλῶσσα, ἀλλὰ δὲν τὴν χρησιμοποιοῦμε ὅπως θέλει ἐκεῖνος.
Σήμερα ἡ πίστι μας χλευάζεται, βλασφημεῖται, διώκεται. Ἀφήνω τοὺς ἀθέους· αὐτοὶ εἶναι κεκηρυγμένοι ἐχθροὶ τῆς πίστεως. Οἱ ἄλλοι;

Κάποιοι βαπτισμένοι καὶ θεωρούμενοι χρι...στιανοὶ ὑβρίζουν τὰ θεῖα. Κάποιοι ἄλλοι ἀνεβαίνουν σὰν καλικάντζαροι σὲ τηλεοράσεις καὶ σταθμοὺς τῆς πατρίδος μας καὶ ἀπὸ ᾽κεῖ βλαστημᾶνε τὸ Χριστὸ καὶ τὸ Θεὸ καὶ λένε πράγματα αἰσχρὰ καὶ ἀκατονόμαστα. Καὶ κανείς δὲν διαμαρτύρεται. Οἱ Χριστιανοὶ ἔχουν βουλωμένο τὸ στόμα τους. Στὸ σπίτι οἱ γονεῖς δὲν μιλοῦν στὸ παιδὶ γιὰ τὴν πίστι στὸ Χριστό.Στὸ σχολεῖο οἱ ἐκπαιδευτικοὶ δὲν μιλοῦν στοὺς μαθητὰς γιὰ τὸ Χριστό. Στὸ στρατὸ ποιός ἀξιωματικὸς μιλάει στοὺς στρατιῶτες του γιὰ τὸ Χριστό; Ἀκόμη καὶ οἱ παπᾶδες τυπικῶς ἐκτελοῦν τὰ καθήκοντά τους· δὲν πᾶνε ἀπὸ σπίτι σὲ σπίτι, τὴ στιγμὴ ποὺ οἱ χιλιασταὶ κάνουν ἐξορμήσεις στὴν ὕπαιθρο καὶ διαδίδουν τὴν πλάνη τους. Εἴμαστε σὲ ἐποχὴ ἀρνήσεως τῆς πίστεως. Ὅπως πᾶμε, σᾶς τὸ λέω, θά ᾿ρθη μέρα, ποὺ θ᾽ ἀπαγορευθῇ καὶ οἱ καμπάνες ἀκόμα τῶν ἐκκλησιῶν νὰ χτυποῦν
Του μακαριστοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης

 http://talantoblog.blogspot.com/2012/04/blog-post_1196.html


Add this to your website
Βρίσκεσθε εδώ: Ορθοδόξου οικοδομής "Κανείς δὲν διαμαρτύρεται. Οἱ Χριστιανοὶ ἔχουν βουλωμένο τὸ στόμα τους...!!! Τοῦ μακαριστοῦ Μητρ. Αὐγουστίνου Καντιώτη