• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

Τό μήνυμα / τοῦ ᾿Αλκαίου (ποίηση)

E-mail Εκτύπωση PDF

alt

Τό μήνυμα

 

Σέ τόνο χαμηλό

Εὐγενικό

Μέ τρόπο διακριτικό

Καί φινετσάτο

Διῆλθε

Τήν ἀτμόσφαιρα

Τά ἠχητικά κύματα

Τῆς ψυχῆς

Της καρδιάς

Της θύμισης

Τοῦ ἐνδοτέρου καταπετάσματος

Τοῦ ἐσωτέρου εἶναι

Τῶν ἔντονων συγκινήσεων

Καί εἰσῆλθεν

Καί εἰσῆλθεν

Καί εἰσῆλθεν

ἐν τῇ καρδίᾳ

ἐν τῷ νῷ

ἐν τοῖς μέλεσι

ἐν ἤχῳ δυσαρμονίῳ

καί ἐτάραξεν

καί ἐτάραξεν

καί ἐτάραξεν

τῆς ἐσωτέρας θαλάσσης

τήν γαλήνην

τόν εἰρμό τῶν σκέψεων

τήν ἀλληλεπίδραση τῶν συλλογισμῶν

καί καταλάγιασε

κατακάθισε

ἐν τῷ βορβόρῳ

ἐν τῷ χωνευτηρίῳ

τῆς λύτρωσης.

Καί ἔγινεν ἀτμίς

ἥ πρός ὀλἰγον φαινομένη

πρός ὀλίγον

πρός ὀλίγον

καί ἐπέταξεν

εἰς τά ὄρη

καί εἰς τά ἄκαρπα δένδρα

τά κατηραμένα

τά καχεκτικά

ἐκ τῶν ὁποίων

προῆλθεν.

Κι ἔγινεν ἀνάμνηση πικρή

Μικρή

Ποταπή

Οὐτιδανή

ἀσθμαίνουσα

καταρρέουσα

φθίνουσα

σέ ἀτμόσφαιρα πνιγηρή

ἀποπνικτική

ἀναθυμιάζουσα

ἀπελπιστική.

Σέ εὐχαριστῶ Θεέ μου

Γιά τά πνιγηρά

Τά οὐτιδανά

Τά ποταπά

Τά κεντρίζοντα

Τά πικραίνοντα

Τά ἐξοργίζοντα

Τά ἐξαγνίζοντα

᾿Ελθέ

ἐλθέ

ἐλθέ

Κύριε ᾿Ιησού

Λάλει κι

ὁ δοῦλος σου ἀκούει τό μήνυμα

τό κατελθόν

τό δροσίζον

τό ἀναζωογονοῦν

τό γλυκαῖνον

τό παραμυθητικόν

τό ἁγιάζον

καί τούς μετέχοντας

πληροῦν

τῆς σῆς ἀνεικάστου ἀγαθότητος

29/10/2012

᾿Αλκαῖος


Add this to your website
Βρίσκεσθε εδώ: Ποίηση Τό μήνυμα / τοῦ ᾿Αλκαίου (ποίηση)