• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

Θεοτόκε:« εἰς εὐθυμίαν δὲ τὸ πένθος μετάβαλε» (ποίημα Θεοφάνους Γραπτοῦ)

E-mail Εκτύπωση PDF

 

«Στρέψον τὸν κοπετὸν εἰς χαράν, εἰς εὐθυμίαν δὲ τὸ πένθος μετάβαλε, τὸν

θρῆνον εἰς εὐφροσύνην, καὶ ἀγαλλίασιν νῦν, Θεοτόκε μόνη παντευλόγητε. καὶ γὰρ ἐπληθύνθησαν, οἱ μισοῦντες τὸν δοῦλον σου, καὶ ἐκζητοῦσι, τὴν ψυχὴν ἀπωλέσαι μου, ἀναιδεῖς ὄντες αἱμοβόροι καὶ δόλιοι. μάτην κατεπαιρόμενοι, δεινῶς ὠρυόμενοι, κῦνες καθάπερ λυσσῶντες, ὧν τῆς καίας με λύτρωσαι, ζωὴν δωρουμένη, εὐφροσύνην, σωτηρίαν καὶ μέγα ἔλεος» (Ποίημα Θεοφάνους τοῦ Γραπτοῦ, ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ, προσόμοια, ἀπό τό Θεοτοκάριον Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, σελ. 184, ἐκδ. Ρηγοπούλου)

 


Add this to your website
Βρίσκεσθε εδώ: Ποίηση Θεοτόκε:« εἰς εὐθυμίαν δὲ τὸ πένθος μετάβαλε» (ποίημα Θεοφάνους Γραπτοῦ)