• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

Ὁ Λόγος (ποίημα) / Νικηφόρος Βρεττάκος

E-mail Εκτύπωση PDF

 

Ὁ Λόγος (ποίημα)    /  Νικηφόρος Βρεττάκος

Δέν χρειάστηκε νά σταθῶ κάτω
ἀπ’ τόν Ἄμβωνα γιά ν’ ἀκούσω
τόν Ἰωάννη. Εἶδα τό διάφανο
πορτοκαλάνθι, τό ἄνθος τῆς κουμαριᾶς
πού γυρμένο ἔσταζε φῶς ἥ τό ἄγριο
λουλούδι, στη ραγάδα τῆς πέτρας,
πού δέν θά μποροῦσε νά τό φτιάξει
ποτέ κανείς Ὀππενχάϊμερ.
Κ’ εἶδα ὅλα τά μάτια, ἀπ’ αὐτά
τοῦ παιδιοῦ ὥς αὐτά τῆς μικρότερης
λιμπελούλας τοῦ κήπου μου,
γιομάτα οὐρανό: Εἶδα τό Λόγο.

Από το "Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ"


Add this to your website
Βρίσκεσθε εδώ: Ποίηση Ὁ Λόγος (ποίημα) / Νικηφόρος Βρεττάκος