• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

Τὰ Εἰκονίσματα III Καρέλλη Ζωὴ (ποίημα)

E-mail Εκτύπωση PDF

christosakratapinosis

Τὰ μάτια στὶς βυζαντινὲς εἰκόνες,

ἁγίων καὶ μαρτύρων, τὰ ἐκστατικά,

εἶναι διαφορετικὰ ἀπ' τῶν ἀρχαίων ἀγαλμάτων.

- Ὢ δόξα τῆς πατρίδας μου διπλὴ κι' ἀπέραντη

χαρὰ ἡ προσφορά, ἀνθρώπινη,

δική σου παρηγοριὰ καὶ διδαχή σου.

Σ' ὁλόκληρη τὴν ὄρθωση, τὴν ἄρθρωση

τοῦ ὡραίου σώματός των, εἶναι ὑπεροπτικὰ

σχεδόν, τὰ ἑλληνικὰ ἀγάλματα

καὶ στὴν εὐγενικὴ θωριά, τὸ βλέμμα

δείχνει ἀλλοῦ νὰ θεωρεῖ.

Οἱ ἅγιοι μονάχα δὲ σ' ἀφήνουνε,

τὸ στρογγυλό τους μάτι ὁλάνοιχτο,

κι' ὡσὰν ἔκπληκτο, σὲ παρακολουθεῖ

σὲ μυστικήν, ἐνδόμυχη ἀτένιση σὲ ὁδηγεῖ

γιὰ νὰ πιστέψεις στὸ δικό τους ὅραμα

μὲ πᾶσαν τὴν ὑποταγή.

Ὄχι πιὰ φοβισμένη,

᾿Εκδόσεις τῶν φίλων /

http://www.agiazoni.gr


Add this to your website
Βρίσκεσθε εδώ: Ποίηση Τὰ Εἰκονίσματα III Καρέλλη Ζωὴ (ποίημα)