• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

᾿Ασυννέτημμι...ποιητικῇ ἀδείᾳ / τοῦ ᾿Αλκαίου

E-mail Εκτύπωση PDF

iokratia

᾿Ακραῖες σπασμωδικές συμπεριφορές
Στόν βωμό μιᾶς τυφλῆς κομματοφροσύνης
ἀκραῖα ἤθη
ἀκραίων ἀνεύθυνων ἰθυνόντων

τῶν παιδίων παιζόντων ἀμερίμνων
τά ἄλλα παιδία ἀλληλοσφάζονται
μέ γελοῖα ἐπιχειρήματα καί κονταροχτυπήματα
κάτω ἀπό τή μέση
ΑΤΟΠΗΜΑΤΑ!

Σέ συγκέντρωση ἐργαζομένων
ἐνεῶν πεσόντων
τῶν σοβαρῶν νόων ἀπόντων
γελοιότης τῶν ἑρπόντων
τῶν  -δυστυχῶς-  ἰθυνόντων


Μετά τιμῆς

᾿Αλκαῖος


Add this to your website
Βρίσκεσθε εδώ: Ποίηση ᾿Ασυννέτημμι...ποιητικῇ ἀδείᾳ / τοῦ ᾿Αλκαίου