• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

Καί τί δέν κάνατε γιά νά μέ θάψετε...

E-mail Εκτύπωση PDF

Σχόλιο: μερικά γνωμικά εἶναι τόσο δυνατά καί ἀληθινά, ὅπως τό παρακάτω, πού τά ἐπαληθεύει ἡ ἴδια ἡ ζωή. ῎Αν εἶστε περίεγοι, μήν συνεχίσετε στό περισσότερα. Δέν θά ὠφεληθεῖτε. ῎Αν ε[στε τίμιοι μέ τόν ἑαυτό σας καί ἀναζητᾶτε τήν ἀλήθεια, ἐπιχειρήσατε!

Κάτι μπορεῖ νά βγεῖ...


Add this to your website
Βρίσκεσθε εδώ: Γενικού ενδιαφέροντος Καί τί δέν κάνατε γιά νά μέ θάψετε...