• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

Μιά εἰκόνα χίλιες λέξεις...γιατί χρειάζεται κάπου κάπου καί τό χιοῦμορ!

E-mail Εκτύπωση PDF

ΣΧΟΛΙΟ: Σέ αὐτή τή χώρα τοῦ παράλογου, τοῦ ἀλλόκοτου, τοῦ ἐξωφρενικοῦ καί τῆς γελοιοποίησης τῶν πάντων, πρέπει κάπου κάπου νά καταφεύγουμε καί στό χιοῦμορ καί στήν ἀπόλαυση πού δίνει μιά ἐπιτυχημένη γελεοιογραφία,

ὅπως ἡ παραπάνω τοῦ πέτρου Τσιολάκη. ῾Η ματιά τοῦ χιοῦμορ χρειάζεται στή ζωή μας, φτάνει βέβαια καί τό χιοῦμορ νά εἶναι εὐφυές καί νά μή γελοιοποιεῖται ἐκφεύγοντας ὁρισμένων ὁρίων εὐπρέπειας καί ἤθους...

Πηγή: Τό ποντίκι (Γελοιογραφία Πέτρου Τσιολάκη)


Add this to your website
Βρίσκεσθε εδώ: Γενικού ενδιαφέροντος Μιά εἰκόνα χίλιες λέξεις...γιατί χρειάζεται κάπου κάπου καί τό χιοῦμορ!