• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

Ποιοί χάνουν τό ἐπίδομα τέκνων καί πολυτέκνων τό 2013

E-mail Εκτύπωση PDF

 

Χωρίς επίδομα τέκνων ή ειδικό επίδομα πολυτέκνων θα μείνουν τελικά πολλές οικογένειες που είχαν εναποθέσει κάποιες από τις ελπίδες τους στην πληρωμή -έστω και καθυστερημένα- του συγκεκριμένου επιδόματος που αντικαθιστά στην ουσία τα οικογενειακά επιδόματα.
Το επίδομα τέκνων και πολυτέκνων το χάνουν επειδή αλλάζουν προς το χειρότερο οι όροι και οι προϋποθέσεις με βάση το νομοσχέδιο για την ΕΛΤΕ που ψηφίστηκε σήμερα στη Βουλή, ενώ εγείρονται και ζητήματα αντισυνταγματικότητας από την Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής.
Πιο αναλυτικά, με το νέο νομοσχέδιο τα εισοδηματικά όρια για το επίδομα τέκνων και το επίδομα πολυτεκνων θα υπολογίζονται με βάση «το συνολικό οικογενειακό εισόδημα» αντί του συνολικού οικογενειακού φορολογητέου εισοδήματος που ίσχυε έως σήμερα.
Με τον τρόπο αυτό θα συνυπολογίζονται ως έσοδα που θα κρίνουν εάν μια πολύτεκνη οικογένεια δικαιούται να λαμβάνει επίδομα , τυχόν επιδόματα ανεργίας, αναπηρίας κ.α αλλά και το ιδιο θα ισχύει και για το ενιαίο επίδομα τέκνων.
Έτσι, εκτός από τυχόν μισθωτές υπηρεσίες, στο συνολικό οικογενειακό επίδομα θα προστίθενται το ΕΚΑΣ, το εφάπαξ, οι αποζημιώσεις λόγω απόλυσης, το επίδομα ανεργίας, οι συντάξεις και τα επιδόματα αναπήρων, τα μερίσματα από μετοχές και οι τόκοι των καταθέσεων.
Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων θα καταβάλλεται ανά τρίμηνο, ενώ το ειδικό επίδομα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες θα καταβάλλεται σε τρεις δόσεις.
Πώς θα πάρετε το επίδομα τέκνων
Ήδη, σύμφωνα με τον ΟΓΑ, στο taxisnet βρίσκεται το έντυπο Α21 για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης οικογενειακού επιδόματος.
Το επίδομα τέκνων δικαιούνται η οικογένειες:
- Από 1-1-2013, για τέκνα που γεννήθηκαν μέχρι 31-12-2012 και
- Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου της γέννησης, για τέκνα που γεννήθηκαν ή θα γεννηθούν εντός του έτους 2013.
Η χορήγηση του επιδόματος θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των φορολογικών στοιχείων των δικαιούχων, μέσω του ΟΓΑ, καθώς ισχύουν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων, ανέρχεται στα 40 ευρώ το μήνα ανά παιδί και καταβάλλεται αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου. Το επίδομα πολυτέκνων χορηγείται σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες από τον ΟΓΑ και ανέρχεται στο ποσό των 500 ευρώ ετησίως και θα δίνεται για κάθε παιδί χωριστά. Το εισοδηματικό όριο για το πολυτεκνικό επίδομα είναι τα 45.000 ευρώ για οικογένειες με τρία παιδιά. Για οικογένεια με τέσσερα παιδιά το όριο μπαίνει στα 48.000 ευρώ, ενώ για κάθε παιδί άνω των τεσσάρων, θα προστίθενται 4.000 ευρώ στο εισοδηματικό όριο.
Για τη συμπλήρωση του εντύπου Α21, ο δικαιούχος πρέπει να γνωρίζει:
Τον αριθμό οικογενειακής μερίδας από το δημοτολόγιο του Δήμου όπου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη με κανονική εγγραφή.
Τον αριθμό ΙΒΑΝ του λογαριασμού του σε Τράπεζα ή στα ΕΛ.ΤΑ., όπου θα πιστώνεται το ποσό.
Τους ΑΜΚΑ όλων των μελών της οικογένειας.
Σε περίπτωση κατοικίας στην Ελλάδα, την ονομασία του Δήμου, της Δημοτικής Ενότητας και της Δημοτικής/ Τοπικής Κοινότητας, όπου κατοικεί.
Επίσης για τη χορήγηση του επιδόματος είναι απαραίτητη η μόνιμη και συνεχής διαμονή του δικαιούχου στην Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία (2003-2012) και αποδεικνύεται κατά βάση από την αδιάλειπτη υποβολή του εντύπου Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τα τελευταία 10 έτη και επαληθεύεται αυτόματα από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.
Εάν για κάποια έτη δεν βρεθεί το αντίστοιχο έντυπο, θα καλείται ο αιτών να συμπληρώσει ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά, ικανά να αποδείξουν τη διαμονή του στην Ελλάδα κατά τα έτη αυτά.
Τα πεδία «Χώρα Γέννησης», «Χώρα Διαμονής» και «Χώρα Υπηκοότητας» συμπληρώνονται ως εξής:
α) για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, επιλέγεται το ακριβές όνομα της χώρας
β) για τις υπόλοιπες χώρες, επιλέγεται η κατηγορία «Τρίτη Χώρα»
Το πεδίο «Βαθμίδα εκπαίδευσης» συμπληρώνεται για τέκνο άνω των 18 και κάτω των 19 ή 24 ετών, ανάλογα με την περίπτωση.
Τα πεδίο «Κύρια ευθύνη διατροφής» και «Αποκλειστική ευθύνη διατροφής» συμπληρώνονται όταν ο αιτών είναι διαζευγμένος ή σε διάσταση ή όταν το τέκνο είναι από προηγούμενο γάμο ή αναγνωρισθέν.

ΠΗΓΗ: www.dikaiologitika.gr


Add this to your website
Βρίσκεσθε εδώ: Γενικού ενδιαφέροντος Ποιοί χάνουν τό ἐπίδομα τέκνων καί πολυτέκνων τό 2013