• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

«Ο ΛΑΟΣ ΘΑ ΕΞΕΓΕΡΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΔΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΟΥ»/ Τοῦ Στέλιου Παπαθεμελῆ

E-mail Εκτύπωση PDF

mat3

Δὲν ξέρω ἄν ὅσα βιώνουμε στὸν τόπο μας καὶ ὅσα βλέπουμε γύρω μας θυμίζουν τὶς τελευταῖες μέρες τοῦ Σοβιέτ, ἢ τὶς τελευταῖες μέρες τῆς Πομπηίας, ἀλλὰ μέσα ἀπὸ αὐτὴ τὴν δοκιμασία πρέπει νὰ ἐξαγοράσουμε τὸν καιρὸ καὶ νὰ διασώσουμε ζωντανὴ τὴν πίστη καὶ τὴν ἐλπίδα. Ὁπωσδήποτε δὲν μπορεῖ ἡ ἱστορία νὰ ἐξελιχθεῖ ἐρήμην τοῦ Θεοῦ, ποὺ εἶναι ὁ κύριος τῆς ἱστορίας.
.        Ἡ καταστροφικὴ διστακτικότητα τῆς παρούσας εὐρωπαϊκῆς ἡγεσίας ἀποθηρίωσε τὴν κρίση. Ἔλλειμμα πολιτικῆς ἀνδρείας κατελόγισε στοὺς Εὐρωπαίους πολιτικούς, ἄνδρες καὶ γυναῖκες ὁ Βλαντιμὶρ Πούτιν, γιὰ τὴν ἀνικανότητά τους νὰ λύσουν τὸ δημοσιονομικὸ πρόβλημα μίας χώρας, τῆς Ἑλλάδας, ποὺ εἶναι μόλις τὸ 2% τοῦ ΑΕΠ τῆς Εὐρωζώνης.


.        Ἀνδρεία, εἶδος οὐσιῶδες ἐν ἀνεπαρκείᾳ. «Ἔστι δὲ ἀνδρείας καὶ τὸ πονεῖν καὶ τὸ καρτερεῖν καὶ αἱρεῖσθαι ἀνδραγαθίζεσθαι», ἔλεγε ὁ Ἀριστοτέλης (Ἠθικὰ Νικομάχεια,3,9). Εἶναι, δηλαδή, χαρακτηριστικὸ τῆς ἀνδρείας νὰ ἀντέχει μόχθους, νὰ ἔχει ὑπομονὴ καὶ νὰ τολμᾶ ἀνδραγαθήματα, διότι τότε θὰ τὴν ἀκολουθεῖ «ἡ εὐτολμία, ἡ εὐψυχία καὶ τὸ θάρρος, ἔτι δὲ ἡ μεγαλοψυχία καὶ ἡ καρτερία» συμπληρώνει ὁ Σταγειρίτης.
.        Μὲ ἡγεσίες, ὅμως εὐρωπαϊκὲς καὶ ἑλλαδικές, συντριπτικὰ κατώτερες τῶν περιστάσεων, πῶς νὰ προσδοκᾶ κανεὶς ὑπέρβαση τῆς Κρίσης, ποὺ ὁδεύει ἤδη στὴν δεύτερη φάση τῆς ὕφεσης;
.        Ἡ εὐρωπαϊκὴ κρίση μὲ αἰχμὴ τὴν ἑλληνική, ποὺ ἡ ΕΕ ἀποδεικνύεται ἀνίκανη νὰ διαχειρισθεῖ, ἀπειλεῖ τὸ παγκόσμιο χρηματοπιστωτικὸ σύστημα. Δηλαδὴ τελικὰ τὴν ἴδια τὴν Ἀμερική. Γι’ αὐτὸ πῆγε ὁ κ. Γκάιτνερ στὸ Βρόκλαβ νὰ ταρακουνήσει τοὺς Εὐρωπαίους γιὰ τὶς ἐπιπτώσεις της στὴν ἄλλη ἀκτὴ τοῦ Ἀτλαντικοῦ. Εἶναι γεγονὸς ὅτι ὁ κόσμος ἔγινε μικρότερος καὶ ὁ ἀπειροελάχιστος τοπικὸς στρόβιλος προκαλεῖ γενικότερη τρικυμία καὶ σίγουρα ἐν κρανίῳ πυγμαίων ἡγεσιῶν.
.        Ἡ Ἑλλὰς δὲν διαπραγματεύθηκε τίποτε. Ἀπεδέχθη ἀμαχητὶ στὰ τυφλὰ τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2010 τὴν ὑποταγή της στὴν Τρόικα καὶ ὁ βασικὸς τότε ἁρμόδιος ὑπουργὸς ὁμολόγησε μὲ ἀπύθμενη ἐλαφρότητα, (ἀφοῦ εἶχε ὑπογράψει) τὸ ἀμίμητον: «Δὲν ἔχω προλάβει ἀκόμα νὰ διαβάσω τὸ κείμενο» (sic!).
.        Εἶναι ἐπιβεβαίωση κατὰ κράτος ἡττημένων μυαλῶν, οἱ κυβερνητικοὶ χειρισμοὶ ποὺ ἀκολούθησαν καὶ ἁλυσσόδεσαν τὴν χώρα καὶ τὸν λαό της, μὲ κατάληξη τὸ ταγκὸ τῆς χρεωκοπίας.
.        Ἐφιαλτικὸ καὶ γι’ αὐτὸ παραεῖναι ἀληθινὸ τὸ ἀφήγημα τῆς κρίσεως: «Τὸ μνημόνιο συντάχθηκε στὸ πόδι ἀπὸ ἐμᾶς καὶ τὴν τρόικα» παραδέχεται ὑψηλόβαθμο κυβερνητικὸ στέλεχος ποὺ συμμετεῖχε στὴ (μόνον κατ’ ὄνομα…) διαπραγμάτευση “ἅρπα κόλλα”», λέει. «Δὲν εἴχαμε ἰδέα τί γράφαμε καὶ σὲ ἀνάλογη καὶ μεγαλύτερη σύγχυση βρίσκονταν οἱ ἐμπειρογνώμονες τῆς τρόικας, οἱ ὁποῖοι ἐργάζονταν ὑπὸ τὴν ἀσφυκτικὴ πίεση τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ τοῦ Ταμείου». Σύμφωνα μὲ συγκλίνουσες μαρτυρίες, δὲν εἶχε γίνει ἡ παραμικρὴ προετοιμασία καὶ ἁπλῶς τὴν τελευταία στιγμὴ ἀπομονώνονταν τμήματα ἀπὸ παλαιότερα μνημόνια τοῦ ΔΝΤ μὲ τὴν Τουρκία, τὸ Μεξικὸ ἢ τὴν Οὐγγαρία καὶ προσαρμόζονταν βιαστικὰ γιὰ νὰ συνθέσουν τὸ ἑλληνικὸ μνημόνιο. «Εἶναι μία κακὴ συρραφή, ἕνα “μνημόνιο-Φρανκενστάιν”» λέει ὑπουργός, ὁ ὁποῖος ὁμολογεῖ ὅτι εἶχε στὴν διάθεσή του λιγότερες ἀπὸ τρεῖς ὧρες γιὰ νὰ διαβάσει, νὰ κατανοήσει, νὰ ἀξιολογήσει καὶ νὰ ἐγκρίνει τὸ τμῆμα τῆς συμφωνίας ποὺ ἀφοροῦσε τὶς δεσμεύσεις τοῦ ὑπουργείου του γιὰ τὰ ἑπόμενα τέσσερα χρόνια! (“Βῆμα”, Π. Παπαδόπουλος,16/10/11).
.        Μεσοπρόθεσμο καὶ Ἐφαρμοστικοὶ Νόμοι συμπληρώνουν, ἐπὶ τοῦ παρόντος -τὸ μέλλον ἀόρατον- τὸ πλέγμα τῶν δυναστικῶν θεσμῶν μέσῳ τῶν ὁποίων ἀφαιμάσσεται καὶ ἡ τελευταία ρανίδα οἰκονομικῆς ἀντοχῆς τῶν πολιτῶν, ἐνῶ ταυτόχρονα δολοφονεῖται κάθε ἀναπτυξιακὴ πιθανότητα.
.        Ἀκόμα καὶ οἱ ἄπληστες ἀγορές, ἀρχίζουν νὰ βλέπουν τώρα ὅτι ἡ βιαίως ἐπιβληθεῖσα ἀσφυκτικὴ λιτότητα, ὁδηγεῖ τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία σὲ ὀλέθριους δρόμους.
.        Σώφρων ὁ Laurent Cordonier τολμάει ἔξω ἀπὸ τὰ δόντια νὰ προειδοποιήσει: «Ἂν δὲν θέλουμε νὰ ξεσπάσει λαϊκὴ ἐπανάσταση, νὰ ἁρπάξει τὴν ἐξουσία μία αἱμοσταγὴς δικτατορία, ἢ νὰ ἐξαφανιστεῖ ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμός…». Ὁ Γάλλος στοχαστὴς μᾶς περιγράφει τὸ τρομακτικότερο σενάριο καὶ συνεχίζει «μποροῦμε νὰ ὑποστηρίξουμε ὅτι ἕνα ἀνεπτυγμένο ἔθνος δὲν θὰ ἀνεχόταν γιὰ μεγάλο χρονικὸ διάστημα τὴν ἐτήσια ἀφαίρεση τοῦ 6% τοῦ πλούτου ποὺ παράγει. Πόσο μᾶλλον ποὺ τὸ ποσοστὸ αὐτὸ ἀντιστοιχεῖ στὸ ἥμισυ τῶν μισθῶν ποὺ καταβάλλονται ἐτησίως γιὰ ἀμοιβὴ τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων τῆς χώρας» (Monde Diplomatique/ «Ε» 16.10.11).
.        Στυγνὴ ληστεία ὀνόμασε προχθὲς τὸ σύστημα ΔΝΤ ὁ πολὺς Νόαμ Τσόμσκυ. Καὶ συμπλήρωσε «κοινότητα τῆς πίστωσης καὶ τῆς ἐπιβολῆς, ἀκριβῶς ὅπως ἡ Μαφία. Ὅπως οἱ μαφιόζοι ἔχουν τὰ λεφτὰ νὰ δανείσουν ἀλλὰ καὶ τὸν τρόπο νὰ σ’ τὰ πάρουν πίσω» (ΒΗΜΑgazino 16/10/11).
.        Ἡ διεθνὴς τῶν τοκογλύφων λεηλατεῖ τὸν πλανήτη, περιφρονεῖ τὸν ἄνθρωπο, μυκτηρίζει τὸν Θεὸ καὶ λατρεύει τὸ κέρδος.
.        Οἱ κυβερνῶντες πρέπει νὰ ἀντελήφθησαν ὅτι πλέον δὲν τοὺς παίρνει ἄλλο. Ἐνδεικτικὰ καὶ τὰ ἐνδοεξουσιαστικὰ παιχνίδια μὲ τριάδες ἐπιδόξων πολιτικῶν ἀναμορφωτῶν στὴν πραγματικότητα ὅμως παραμορφωτῶν.
.        Ὁ ξεσηκωμὸς τοῦ λαοῦ αὐτὸ τὸ διήμερο εἶναι δεῖγμα βίαιης ἀφύπνισής του ποὺ προκάλεσε ὁ σαδισμὸς τῶν μέτρων τους.
.        «Βρέστε ἄλλες λύσεις», ἔγραψε στὴν ἀγωνιώδη Ἐγκύκλιό του ὁ Μεσογαίας Νικόλαος. «Ἂν δὲν μπορεῖτε, ὁμολογῆστε τὴν ἀδυναμία σας. Δὲν εἶναι ντροπὴ νὰ μὴν μπορεῖ κανείς. Εἶναι ὅμως ἀπαράδεκτο νὰ ἐπιμένει στὴν εὐθύνη γενικευμένης καταστροφῆς μας».
.        Τὸ σημερινὸ κυβερνητικὸ σχῆμα πνέει πλέον τὰ λοίσθια. Μπορεῖ ἐν τούτοις νὰ προσφέρει μία θετικὴ ὑπηρεσία στὴν πατρίδα ἄν:
 α) Πρὸ πάσης ἀποχώρησής του κάνει μία Στροφὴ 180ο στὴν πολιτική του. Ἐλάχιστα πιθανό, ἀλλὰ ὄχι ἀδιανόητο σήμερα.
β) Συμπράξει σὲ κυβέρνηση τοῦ εὐρύτερου δυνατοῦ φάσματος ποὺ θὰ ἐπιχειρήσει τὴν Στροφή.
.        Ἡ Εὐρωζώνη, ἀλλὰ καὶ ἡ ἴδια ἡ Ε.Ε. τελεῖ ὑπὸ τὴν δαμόκλεια σπάθη τῆς διάλυσης. Τὴν ἑλληνικὴ ἀποπομπὴ θὰ τὴν ἐπιθυμοῦσε, ἀλλὰ δὲν τὴν ἀποτολμᾶ, γιατί θὰ ἐπετάχυνε τὴ διάλυση γιὰ τὴν ὁποία τὸ Διευθυντήριο δὲν εἶναι τό γε νῦν ἀποφασισμένο.
.        Ἡ Ἑλλάδα ἐξακολουθεῖ παρὰ τὴν αὐτοαχρήστευσή του νὰ ἔχει ἕνα τρομερὸ ὅπλο, τὴν ἀπειλὴ τῆς παύσης πληρωμῶν, γιὰ νὰ ἐπιτύχει μία ριζικὴ ἐπαναδιαπραγμάτευση.
.        Τὴν ἀπειλὴ αὐτή, ἢ θὰ τὴν χρησιμοποιήσει, τώρα, ἕνα ἄλλο σχῆμα, ἢ θὰ τo πράξει μία μετεκλογικὴ κυβέρνηση.
.        Τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι σήμερα κανένα ἀπὸ τὰ κατεστημένα κόμματα δὲν τολμᾶ νὰ ἐπαγγελθεῖ τὴν ἀποπομπὴ τῆς Τρόικας ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, ποὺ εἶναι ἐν τούτοις ἡ μόνη δυνατότητα νὰ μπεῖ ἡ χώρα σὲ μία προοπτικὴ ταχύρρυθμης ἀνάπτυξης, τὴν ὁποία μᾶς ἔχει de facto ἀπαγορεύσει ἡ Τρόικα.
.        Πρέπει νὰ ἀποτρέψουμε τὴν ἀφρικανοποίηση τῆς χώρας, ὅπως εὔστοχα γράφει στὴν ἄρτι ἐκδοθεῖσα μελέτη της «Ὅλη ἡ ἀλήθεια γιὰ χρέος καὶ ἐλλείμματα καὶ πῶς θὰ σωθοῦμε» ἡ Μαρία Δελιβάνη καὶ τὸ ξεπούλημα τοῦ ἐθνικοῦ μας πλούτου, «ποὺ ἰσοδυναμεῖ μὲ πτώχευση τῆς Ἑλλάδας καὶ μάλιστα στὸ διηνεκές».

 ΠΗΓΗ: papathemelis.blogspot.com/ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


Add this to your website
Βρίσκεσθε εδώ: Γενικού ενδιαφέροντος «Ο ΛΑΟΣ ΘΑ ΕΞΕΓΕΡΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΔΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΟΥ»/ Τοῦ Στέλιου Παπαθεμελῆ