• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

“ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΑ” ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΙ

E-mail Εκτύπωση PDF

Wikileaks: «Ποιοί καὶ πῶς μᾶς παρακολουθοῦν ὅλους»
Δήμητρα Ράγια
kamera Σοκαριστικὰ στοιχεῖα ποὺ ἀποδεικνύουν ὅτι ὁ Μεγάλος Ἀδελφὸς μπορεῖ εὔκολα καὶ γρήγορα –μὲ τὴν βοήθεια ἰδιωτικῶν ἑταιρειῶν– νὰ μᾶς παρακολουθεῖ σὲ καθημερινὴ βάση, φέρνει στὸ φῶς ἡ ὁμάδα τοῦ Wikileaks.
Τὰ λίαν ἀνησυχητικὰ στοιχεῖα τοῦ Wikileaks, ποὺ δημοσιεύονται ἀπὸ τὸ ἰταλικὸ περιοδικὸ L’ Espresso, ἐνισχύουν ἕναν εὐρύτατα διαδεδομένο φόβο: ὅτι μποροῦν νὰ μᾶς παρακολουθοῦν ὅλους, χωρὶς νὰ τὸ ἀντιλαμβανόμαστε καὶ χωρὶς νὰ μποροῦμε νὰ τὸ ἀποδείξουμε.
Σύμφωνα μὲ τὸ δημοσίευμα, παγιδεύονται καθημερινὰ δισεκατομμύρια πληροφορίες ἀπὸ τηλεφωνήματα, mail καὶ sms, μὲ τὴν βοήθεια ἑνὸς δικτύου ἰδιωτικῶν ἑταιρειῶν.

Πρόκειται γιὰ μία σοκαριστική, “κολοσσιαία” –ὅπως χαρακτηρίζεται– βάση δεδομένων ποὺ ἀποδεικνύει πὼς ἡ ζωὴ τοῦ ὁποιουδήποτε μπορεῖ νὰ “κλαπεῖ”, νὰ ἀντιγραφεῖ καὶ νὰ ἀναλυθεῖ μὲ αὐτοματοποιημένο τρόπο.
Ὅπως τονίζεται, τὰ πάντα βρίσκονται ὑπὸ παρακολούθηση: φάξ, σταθερὰ καὶ κινητὰ τηλέφωνα, Η/Υ, προγράμματα ὅπως τὸ Skype…Στὴν κατασκοπεία συνεισφέρουν ἰδιωτικὲς ἑταιρεῖες, ποὺ θέτουν τὶς ὑπηρεσίες τους στὴν διάθεση δημοκρατιῶν καὶ δικτατοριῶν.
Ἀναφέρονται ἐνδεικτικὰ παραδείγματα, ὅπως τὸ δημιούργημα τῆς ἑταιρείας Hacking Team, στὸ Μιλάνο, τὸ “Remote Control System”, τὸ ὁποῖο “ἐνοικιάζεται” πρὸς 200.000 εὐρὼ ἐτησίως καὶ λειτουργεῖ ὡς ἕνας ἄλλος “007”, ποὺ εἰσχωρεῖ στὸν ὑπολογιστὴ ἢ στὸ smartphone καὶ τὸ μετατρέπει σὲ κατάσκοπο τῆς ἰδιωτικῆς μας ζωῆς: ἀντιγράφει καὶ ἀποστέλλει τὰ μέιλ, τοὺς κωδικοὺς πρόσβασης, τὶς ἱστοσελίδες ποὺ ἐπισκεπτόμαστε, τὰ κείμενα ποὺ γράφουμε.
Μπορεῖ ἀκόμη νὰ ἐνεργοποιήσει ἐν ἀγνοίᾳ μας τὴν βιντεοκάμερα, τὴν φωτογραφικὴ μηχανή, ἢ τὸ μικρόφωνο τῶν ἠλεκτρονικῶν συσκευῶν, καταγράφοντας καὶ μεταδίδοντας ταυτόχρονα τὶς ὅποιες συνομιλίες.
Ἄλλο παράδειγμα, σύμφωνα μὲ τὸ δημοσίευμα, εἶναι ἡ γερμανικὴ Ultimaco, ἡ ὁποία προσφέρει ἕνα σύστημα μαζικῆς παγίδευσης πληροφοριῶν, ποὺ ἀποθηκεύει δεδομένα ἀπὸ σταθερὴ καὶ κινητὴ τηλεφωνία, ἀπὸ τὸ διαδίκτυο καὶ τὸ Skype. Τὰ συγκεντρώνει ὅλα καὶ τὰ ὁμαδοποιεῖ σὲ τεράστιες βάσεις ποὺ ἀπομνημονεύουν 100.000 δεδομένα τὸ δευτερόλεπτο.

ΠΗΓΗ: «ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ»
/Χριστιανικὴ Βιβλιογραφία


Add this to your website
Βρίσκεσθε εδώ: Γενικού ενδιαφέροντος “ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΑ” ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΙ