• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

῞Αμα ἀγαπήσεις μέ ὅλη τή δύναμη τῆς καρδιᾶς σου τόν Χριστό ὅλα θά εἶναι εὔκολα (Γέροντας Πορφύριος)

E-mail Εκτύπωση PDF

Άμα αγαπήσεις μ' όλη τη δύναμη της καρδιάς σου τον Χριστό όλα θα είναι εύκολα.

Και η υπακοή και η ταπείνωσις. Τότε όλους τους αδελφούς θα τους αγαπάς αβίαστα και αυθόρμητα, με την ίδια του Χριστού αγάπη. Διότι δεν θα είσαι εσύ που αγαπάς, αλλά ο ίδιος ο Χριστός που θα κατέχει την καρδιά σου.
Γέροντας Πορφύριος
* * * * * * * * * * * * * *

Πηγή: Πατερικά διδάγματα


Add this to your website
Βρίσκεσθε εδώ: Γέροντας Πορφύριος ῞Αμα ἀγαπήσεις μέ ὅλη τή δύναμη τῆς καρδιᾶς σου τόν Χριστό ὅλα θά εἶναι εὔκολα (Γέροντας Πορφύριος)