• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

Ἀπό τίς χαραμάδες τοῦ παράθυρου / ποίημα π. Σταύρου Τρικαλιώτη

E-mail Εκτύπωση PDF

 

Ἀπό τίς χαραμάδες τοῦ παράθυρου

 

(ποίημα π. Σταύρου Τρικαλιώτη)

 

Θλιμμένο πολύ

Τό πρόσωπο τῆς Παναγιᾶς

Σήμερα

Ἐκεῖ πού τή θυμιάτιζα

Σάν κάποιο κεχριμπαρένιο

Δάκρυ

Νά ἔσταξε

 

Καί ξαφνικά τήν εἶδα

Ν᾽ ἀφήνει τ᾽ ἀσημένιο της

Πουκάμισο

Νά ᾽ρχεται σιμά μας

Καί νά μᾶς σκουπίζει

Τά δάκρυα.

 

Τήν ὥρα τῆς Μεταλαβιᾶς

Μᾶς χαμογελοῦσε

Καί σάν μᾶς σφιχταγκάλιαζε

Λίγο πρίν τό Δι᾽ εὐχῶν.

 

Ὅλη τήν ἡμέρα

Μᾶς κοίταζε μέ βλέμμα ἱλαρό

Ἀπό τίς χαραμάδες τοῦ παράθυρου

Καί μᾶς ψυθίριζε

Λόγια γιομάτα στοργή

Πού γλύκαιναν τήν ψυχή μας

Καί μᾶς ἔκαναν νά ξεχνοῦμε

Τίς ἔγνοιες τοῦ λυπηροῦ μας βίου.

 

Ἁγία Παρασκευή

 

23 / 5 / 2016


Add this to your website
Βρίσκεσθε εδώ: Πρωτ. π. Σταύρου Τρικαλιώτη Ἀπό τίς χαραμάδες τοῦ παράθυρου / ποίημα π. Σταύρου Τρικαλιώτη